ΑΦΙΣΣΑ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ . Αίμα, Δάκρυα και Αγώνες ! 11-2-2018