ΑΠΡΩΤ54. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩ

ΑΠΡΩΤ54. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩ