Πρόσκληση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Αίμα, Δάκρυα και Αγώνες ! 11-02-2018