Διαμαρτυρία για το Σχέδιο Νόμου περί νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου (πολυτονικό)