Ανακοίνωση

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΣ να ζητούν εγκαίρως πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ προσκομίζοντας ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο.