Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης Πολυτέκνων Σερρών (Ε.Π.Σ) ότι σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΣΠΕ, τα Πιστοποιητικά Πολυτεκνικής Ιδιότητας (Π.Π.Ι) θα εκδίδονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση, η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής προς την Ε.Π.Σ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Ε.Π.Σ.