Από την παιδαγωγική συνάντηση με τα Πρωτάκια…

img_20160911_112242

img_20160911_112526

img_20160911_114808

img_20160911_114833

img_20160911_115826

img_20160911_120802

img_20160911_121727

img_20160911_123006