Από τη σφαγή των νηπίων στη σύγχρονη σφαγή των πολυτέκνων

Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Επιτίμου Δικηγόρου – Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Έχει μείνει στην Ιστορία η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη, ο οποίος νόμισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποτρέψει την παρουσία του Θεανθρώπου επί της Γης. Προσπάθησε να πληροφορηθεί από τους μάγους για τον «τεχθέντα Βασιλέα» και όταν απέτυχε διέταξε τη σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ, από διετούς και κατωτέρω.

Βέβαια ο γεννηθείς Χριστός δεν ήλθε ως επίγειος Βασιλεύς και ακριβώς γι’ αυτό ο υμνωδός ψάλλει σήμερα στη γέννησή Του: «Την απαρχήν των Εθνών, ο ουρανός σοι προσεκόμισε, τω κειμένω νηπίω εν φάτνη, δι’ αστέρος τους Μάγους καλέσας, ους και κατέπληττεν, ου σκήπτρα και θρόνοι, αλλ’ εσχάτη πτωχεία. Τι γάρ ευτελέστερον σπηλαίου; Τι δε ταπεινότερον σπαργάνων;
Εν οις διέλαμψεν ο της Θεότητός σου πλούτος, Κύριε, δόξα σοι». Σήμερα, όμως, στην πατρίδα μας συντελείται μια αόρατη σφαγή και γενοκτονία και ουδείς εκ των κατόχων της εξουσίας (κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων) συγκινείται.
Οι γεννήσεις τείνουν να εξαφανισθούν και οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων και οι κατέχοντες την εξουσία με όλα τα μέτρα που λαμβάνουν αυτό που πράττουν είναι να αποτρέπουν τα νέα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά. Έχουμε φθάσει στο κατάντημα η απόκτηση παιδιών να θεωρείται τεκμήριο πλουτισμού, να φορολογείται ο πολύτεκνος όπως ακριβώς και ο άγαμος, να επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης αγόρασαν ένα επταθέσιο ΙΧΕ των 2.000 κ.ε. για τη μεταφορά της οικογένειάς τους, να πληρώνουν την ίδια εισφορά αλληλεγγύης όπως και οι άγαμοι, να μειώνεται το ποσοστό που έχουν στις προλήψεις και πλείστα όσα άλλα μέτρα σε βάρος τους. Καταδικάσθηκε από την Ιστορία η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη.
Τη σύγχρονη, όμως, σφαγή των πολυτέκνων από όλους όσους κυβέρνησαν τη χώρα την εποχή των Μνημονίων ουδείς την καταδικάζει και ουδείς ασχολείται με αυτό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πώς είναι δυνατόν σήμερα ένας νέος και μια νέα, που τέλεσαν τον γάμο τους, να αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά και μάλιστα να γίνουν πολύτεκνοι, όταν γνωρίζουν ότι η απόκτηση παιδιών έχει καταντήσει να θεωρείται τεκμήριο πλουτισμού; Πώς να προχωρήσει ο νέος ή η νέα σε γάμο, όταν γνωρίζει ότι ως έγγαμος θα αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία πολύ χειρότερα από τους αγάμους;
Συζητείται και ζητείται από τους λεγομένους «θεσμούς» (ή «τρόικα») το αφορολόγητο να κατέλθει στις 5.000 ευρώ! Πλην, όμως, ουδείς από τους δήθεν διαπραγματευομένους από ελληνικής πλευράς δεν τους θέτει το ερώτημα:
Προτείνετε να έχει το ίδιο αφορολόγητο ο άγαμος με εκείνον που έχει 4, 5, 7, 10, κ.λπ., προστατευόμενα τέκνα, όταν το όριο της φτώχειας για τον μεν άγαμο είναι 4.608 ευρώ, για τον δε έχοντα τέσσερα προστατευόμενα τέκνα (με δύο κάτω των 14 και δύο άνω των 14 ετών) είναι 12.437 ευρώ, ενώ για τον έχοντα δέκα προστατευόμενα τέκνα (όλα κάτω των 14 ετών) είναι 29.030 ευρώ; (βλ. δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 8-7-2015).
Τότε θα βλέπαμε ποια απάντηση θα έδιδαν οι λεγόμενοι «θεσμοί» και θα γνωρίζαμε ποιον ρόλο παίζουν σ’ αυτό το θέμα. Εάν έδιδαν απάντηση ότι θα έχουν το ίδιο αφορολόγητο, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα γελοιοποιούντο παγκοσμίως. Βεβαίως, οι εκπροσωπούντες την ελληνική πλευρά ουδέποτε τους έθεσαν τέτοιο ερώτημα και ουδέποτε πρόκειται να τους θέσουν, γιατί, απλούστατα, δεν τους ενδιαφέρει η ύπαρξη παιδιών στην Ελλάδα! Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται μόνον στη διατήρηση της εξουσίας. Η γέννηση του Θεανθρώπου παρέχει την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και τα παιδιά και υπάρχουν και τα νήπια, τα οποία δεν μπορεί να οδηγούνται στη σφαγή, όπως έπραξε ο Ηρώδης.
Δικαιώματα έχουν και αυτά και τα δικαιώματα αυτά δεν μπορεί να τους αφαιρούνται με όσα πράττουν οι κατέχοντες την εξουσία (κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι), που ουσιαστικώς ακολουθούν την τακτική του Ηρώδη με την άφρονα πολιτική τους.
Δεν έχουν δικαιώματα μόνον οι λαθρομετανάστες, έχουν και οι πολύτεκνοι. Έχουν χρέος να αλλάξουν πορεία. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.