Αρετή και Τόλμη – Ο πολύτεκνος πλωτάρχης με τα 10 παιδιά