Γεωργιάδης Κωνσταντίνος – Παιδίατρος

Ο Παιδίατρος Γεωργιάδης Κωνσταντίνος κάνει έκπτωση στην εξέταση παιδιών-μελών της Ενώσεως Πολυτέκνων Σερρών από 30 σε 20 ευρώ την επίσκεψη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2321022845