Γιώργος Ι. Γιαννακίδης – Μαθηματικός Α.Π.Θ.

Ο καθηγητής μαθηματικών Γιώργος Γιαννακίδης κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Καλύτερες τιμές σε πολύτεκνους μέλη της ΕΠΣ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6947690291

Email: g-i-giannakidis@yahoo.gr