Δήμος Σερρών – Έκπτωση στα τέλη καθαριότητας

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 2321058700 (ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ 2321050561

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΠΕ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ Ή ΤΟ Ε 9
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
  • ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2014 ΕΦΟΡΙΑΣ
  • ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΗ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ