Δασκάλα – ιδιαίτερα μαθήματα, φύλαξη παιδιών

Δασκάλα, κάτοχος πτυχίου Braille, με εμπειρία, παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και αναλαμβάνω τη διαπαιδαγώγηση και φύλαξη παιδιών. Αναλαμβάνω επίσης και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τιμές από 4 ευρώ την ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6957339506.

Κάτοχος πτυχίου Proficiency, αναλαμβάνω την καθημερινή προετοιμασία και μελέτη των παιδιών για το σχολείο.