[σημαντικό] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 2 / 2015 (στελέχωση Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΠΣ)

Σέρρες, 7 Ιανουαρίου 2015

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ένωσης Πολυτέκνων Σερρών»

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών (ΕΠΣ), σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, μαζί με τις θερμότερες ευχές της για μια δημιουργική, ειρηνική και ευλογημένη από Θεό χρονιά, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη της και τους Πολύτεκνους των Σερρών για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΠΣ (ΕΕΕ) που προτίθεται να δημιουργήσει άμεσα.

Καλούνται οι κάτοχοι τίτλου Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση enpolser@polyteknia.gr ή καλώντας στο 6984495814 έως την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς της Επιστημονικής Επιτροπής και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της παρατίθενται στο κείμενο που ακολουθεί και στη νέα ιστοσελίδα μας www.polyteknia.gr.

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

 

Με εκτίμηση και αδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτίδης                                          Κιορίδης Ιωάννης

 

eee

Επιστημονική Επιτροπή ΕΠΣ (Ε.Ε.Ε.)

Σκοπός της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΠΣ (Ε.Ε.Ε.) είναι η μελέτη, η ανάδειξη και η παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα η πολύτεκνη, καθώς και η εν γένει παιδική ηλικία, και η επιδίωξη για επίτευξη λύσεών τους.

Η προσέγγιση των προβλημάτων αυτών γίνεται με τη βοήθεια όλων των επιστημών που συμβάλλουν στην υπηρεσία της οικογένειας και ο τρόπος λειτουργίας είναι διεπιστημονικός.

Πρακτικά η ΕΕΕ χρησιμοποιεί τα εξής μέσα:

 1. Συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει δεδομένα των αρμοδιοτήτων της,
 2. Οργανώνει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, δράσεις και ενημερώσεις.
 3. Συνεργάζεται με άλλους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν κοινούς στόχους.
 4. Κάνει παρεμβάσεις σε φορείς όλων των εξουσιών στην Ελλάδα, την ΕΕ και Διεθνώς για θέματα που αφορούν τους πολυτέκνους, την δημογραφική πολιτική και την κοινωνία μας.

Η ΕΕΕ διευθύνεται από έναν Διευθυντή και είναι διαρθρωμένη σε Τομείς. Στον κάθε τομέα υπάρχει ένας Συντονιστής και περισσότεροι εθελοντές — μέλη παρεμφερών επιστημονικών ειδικοτήτων, όλοι πολύτεκνοι. Γίνονται δεκτοί μη πολύτεκνοι διακεκριμένοι επιστήμονες ως επίτιμα μέλη.

Οι Τομείς αυτοί δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, ούτε να υποκαταστήσουν υπηρεσίες των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων της αγοράς.

Η ΕΕΕ λειτουργεί δυνάμει των άρθρων 2 και 3 του εγκεκριμένου Καταστατικού της ΕΠΣ.

Οι Τομείς της ΕΕΕ είναι οι ακόλουθοι :

 • Τομέας Θεολογίας και Διορθοδόξων Σχέσεων
 • Τομέας Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής
 • Τομέας Δικαίου
 • Τομέας Παιδείας και Πνευματικών Αξιών
 • Τομέας Δημογραφικής Ανάπτυξης, Οικογένειας και Προστασίας του Παιδιού
 • Τομέας Οικονομίας, Εμπορίου και Φορολογικής Ισότητας
 • Τομέας Τεχνολογίας, Αγροτικής Παραγωγής και Πηγών Ενεργείας.

ΔΤ 2-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΕΕΕ από την Ένωση Πολυτέκνων Σερρών

[pdfjs-viewer url=https://polyteknia.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΤ-2-2015-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-την-ΕΕΕ-από-την-Ένωση-Πολυτέκνων-Σερρών.pdf viewer_width=460px viewer_height=400px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]