Δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις

 

1. Οι θεωρήσεις των πάσο για το 2018 έχουν ξεκινήσει.

2. Διανομή προϊόντων. Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε το εκκαθαριστικό σας στο γραφείο.