Εγκύκλιος ΑΣΠΕ: Εορτή της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας

Αρ. πρωτ. 775
Αθήνα, 8/10/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εγκύκλιος αρ. 5 / 2015

Προς όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-Μέλη της ΑΣΠΕ

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, με την παρούσα Εγκύκλιο, σάς ενημερώνουμε για το προκείμενο θέμα: 

 1. Όπως γνωρίζετε, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3454/2006, η ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας εορτάζεται, από τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, κατά την οποία τιμούνται οι προστάτες των πολυτέκνων Άγιοι ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ και τα επτά τέκνα τους, που αποτελούν το πρότυπο των πολυτέκνων οικογενειών και τον οδοδείκτη που δείχνει το δρόμο της εκούσιας θυσίας μέσα από τη συζυγία, καθώς και της ταπεινώσεως και της υπακοής στην εντολή του Κυρίου μας «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε».

Φέτος ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στις 1 Νοεμβρίου τ. έτους, που συμπίπτει να είναι η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Στην Αττική ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στον Ι.Ναό «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στην Αργυρούπολη και ήδη ειδοποιήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Πολυτέκνων Αττικής να συμμετάσχουν σύσσωμα στον εορτασμό, προσέτι δε να ειδοποιήσουν έγκαιρα, όσο το δυνατόν περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες να συμμετάσχουν.

Στο φετινό εορτασμό πρέπει να δοθεί έμφαση στο να ευαισθητοποιηθεί η νέα Κυβέρνηση να ασχοληθεί με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και όχι να συνεχίζει την αντιπολυτεκνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική της προκατόχου, αφού σε όλα τα μέτρα που έλαβε όχι μόνο δεν επέδειξε ουδεμία μέριμνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, αλλά θεσμοθετημένα δικαιώματα των πολυτέκνων τα κατάργησε με συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα πολλά από αυτά αποτελούσαν δημογραφικά κίνητρα, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό κόστος.

Η χώρα μας στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης

α.        Να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013 και ήσαν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήσαν 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!!

β.         Η δημογραφική κατάρρευση το έτος 2014 ήταν ακόμη χειρότερη, αφού όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 92.148 (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια) παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.1% σε σχέση με το έτος 2013, που ήταν 94.134 (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια).

Οι θάνατοι το 2014, παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% και ανήλθαν σε 113.740 (58.132 άνδρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άνδρες και 54.167 γυναίκες), που ήταν το 2013.

Ο φυσικός πληθυσμός της χώρας μας το έτος 2014, μειώθηκε κατά 21.592 άτομα (113.740 θάνατοι – 92.148 γεννήσεις).

Η πραγματική όμως συρρίκνωση του πληθυσμού είναι περισσότερο δραματική γιατί στον αριθμό των γεννήσεων συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις στα ελληνικά Μαιευτήρια και από τις αλλοδαπές (13,2%), οπότε ο αριθμός των γεννήσεων από ελληνίδες μητέρες είναι κατά πολύ μικρότερος.

Εάν δε υπολογίσει κανείς και την παρατηρουμένη μετανάστευση, κυρίως νέων ατόμων, η όλη δημογραφική κατάσταση καθίσταται εφιαλτική.

Επισημαίνεται πως από 1/1/ έως 5/10/2015 οι θάνατοι ανήλθαν σε 93.027 και οι γεννήσεις μόλις 69.584, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 23.443!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη αφορά.

γ.         Η ίδια δραματική κατάσταση παρατηρείται και στη γήρανση του πληθυσμού, γιατί από πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία της Eurostat, που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Χώρας μας είναι «πρωταθλήτρια» στην τρίτη ηλικία, αφού:

 • Το 6% του πληθυσμού είναι άνω των 80 ετών, ενώ το 2080 το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί στο 13,5%.
 • Στα ποσοστά πληθυσμού άνω των 65 ετών το ποσοστό ανέρχεται στο 20,5%, το οποίο σύμφωνα με την Eurostat αναμένεται να αυξηθεί στο 31% έως το 2080.
 • Το προσδόκιμο ζωής των γυναικών άνω των 65 ετών είναι κατά μέσο όρο 21,6 χρόνια για τις γυναίκες και για τους άνδρες 18,7 χρόνια, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην «Ε.Ε. των 28» είναι 21,3 χρόνια και 17,9 χρόνια αντίστοιχα.
 1. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, που συγκλήθηκε στις 26/9/2015, μεταξύ των άλλων θεμάτων της ημερησίας διάταξης ασχολήθηκε και με τον εορτασμό και αποφασίστηκε να προβληθούν, με όλα τα πρόσφορα μέτρα, τα παρακάτω:

-Ι-

Μέτρα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος 

 1. Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις εκπαιδευτικών, ότι ισχύει στις προσλήψεις υπαλλήλων όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 34542006) για το ποσοστό 20% των πολυτέκνων – προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.
 2. Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.
 3. Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ. (που χορηγούνται για της Ε.Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται και να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη διανομή τροφίμων  παρεμβάσεως της Ε.Ε.
 4. Να αναγράφεται στη συμπλήρωση του Εντύπου Α21, που χρησιμοποιεί ο ΟΓΑ, για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, εάν οι συμπληρώνοντες το Έντυπο αυτό έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και τον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ.

-ΙΙ-

Μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος:

 1. Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του Ενιαίου Επιδόματος Τέκνων και του λεγομένου Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων.
 2. Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.
 3. Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 38422010 ( ΦΕΚ 58Α23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα.
 4. Να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από το φόρο πολυτελείας αυτοκινήτων, δεδομένου ότι απέκτησαν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης λόγω των πολλών παιδιών τους και να έχουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας για τ΄ αυτοκίνητά τους.
 5. Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.
 6. Ν΄ απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Η ισόβια σύνταξη και τα πολυτεκνικά επιδόματα αποτελούσαν δημογραφικά κίνητρα. 

Ως προς την επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και των πολυτεκνικών επιδομάτων, υπενθυμίζεται η απόφαση του ΣτΕ, που κρίνοντας τα της απονομής της σύνταξης στο χήρο πατέρα, που ελάμβανε το επίδομα και ο ΟΓΑ αρνήθηκε να του χορηγήσει τη σύνταξη, αποφάνθηκε ότι:

 «Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 189290, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η ισόβια σύνταξη, έχουν, προσέτι, τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Η χορήγηση δε της συντάξεως αποτελεί επί πλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται λόγω της ηλικίας των τέκνων.

Κατ΄ ακολουθίαν, για να είναι πλήρης και λυσιτελής η συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, η ισόβια σύνταξη πρέπει να καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο (πατέρα), σε περίπτωση θανάτου της συζύγου του ή, για την ταυτότητα του λόγου, και στην περίπτωση που αυτός λαμβάνει το επίδομα και όλα τα τέκνα του συμπληρώσουν το 23ο έτος της ηλικίας τους». 

Συνεπώς το επίδομα και η σύνταξη προς την πολύτεκνη μητέρα και το επίδομα του τρίτου παιδιού δεν αποτελούσαν «κοινωνικά ή οικογενειακά ή προνοιακά επιδόματα», αλλά είχαν το χαρακτήρα κινήτρου για την ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών προκειμένου ν΄ αποκτήσουν παιδιά, εν όψει του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας. Όλα αυτά βέβαια οι (συγ)Κυβερνήσεις τα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων της.

 1. Παρακαλούνται όλοι οι Σύλλογοι πολυτέκνων να προβάλλουν τα παραπάνω στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, με συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, με πίεση στους τοπικούς πολιτικού παράγοντες και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Με τις καλύτερες ευχές μας με την ευκαιρία του εορτασμού

της ημέρας των πολυτέκνων. 

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

πηγή: ΑΣΠΕ