Ενημέρωση για την έκδοση των Πιστοποιητικών Πολυτεκνικής Ιδιότητας

• Η έκδοση ΠΠΙ γίνεται μόνο με αίτημα των πολυτέκνων μέσω του gov.gr ΕΔΩ. – https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-poluteknikes-idiotetas

• Η έκδοση του ΠΠΙ σε έντυπη μορφή καταργείται, επειδή το ψηφιακά εκδοθέν ΠΠΙ διακινείται και υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με το ν. 4727/2020, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από Δικηγόρο, Αστυνομία, ΚΕΠ ή άλλη Αρχή, και οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας δύναται να επιβεβαιώσει την γνησιότητά του, με βάση τον αναγραφόμενο κωδικό εγγράφου.

Από τη Γραμματεία της ΑΣΠΕ