Επιστημονική Επιτροπή ΕΠΣ (ΕΕΕ)

eee

Επιστημονική Επιτροπή ΕΠΣ (Ε.Ε.Ε.)

ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΠΣ (Ε.Ε.Ε.) είναι η μελέτη, η ανάδειξη και η παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα η πολύτεκνη, καθώς και η εν γένει παιδική ηλικία, και η επιδίωξη για επίτευξη λύσεών τους.

Η προσέγγιση των προβλημάτων αυτών γίνεται με τη βοήθεια όλων των επιστημών που συμβάλλουν στην υπηρεσία της οικογένειας και ο τρόπος λειτουργίας είναι διεπιστημονικός.

 

ΜΕΣΑ :

Πρακτικά η ΕΕΕ χρησιμοποιεί τα εξής μέσα:

 1. Συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει δεδομένα των αρμοδιοτήτων της,
 2. Οργανώνει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, δράσεις και ενημερώσεις.
 3. Συνεργάζεται με άλλους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν κοινούς στόχους.
 4. Κάνει παρεμβάσεις σε φορείς όλων των εξουσιών στην Ελλάδα, την ΕΕ και Διεθνώς για θέματα που αφορούν τους πολυτέκνους, την δημογραφική πολιτική και την κοινωνία μας.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :

Η ΕΕΕ διευθύνεται από έναν Διευθυντή και είναι διαρθρωμένη σε Τομείς. Στον κάθε τομέα υπάρχει ένας Συντονιστής και περισσότεροι εθελοντές — μέλη παρεμφερών επιστημονικών ειδικοτήτων, όλοι πολύτεκνοι. Γίνονται δεκτοί μη πολύτεκνοι διακεκριμένοι επιστήμονες ως επίτιμα μέλη.

Οι Τομείς αυτοί δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, ούτε να υποκαταστήσουν υπηρεσίες των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων της αγοράς.

Η ΕΕΕ λειτουργεί δυνάμει των άρθρων 2 και 3 του εγκεκριμένου Καταστατικού της ΕΠΣ.

 

ΤΟΜΕΙΣ :

Οι Τομείς της ΕΕΕ είναι οι ακόλουθοι :

 • Τομέας Θεολογίας και Διορθοδόξων Σχέσεων
 • Τομέας Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής
 • Τομέας Δικαίου
 • Τομέας Παιδείας και Πνευματικών Αξιών
 • Τομέας Δημογραφικής Ανάπτυξης, Οικογένειας και Προστασίας του Παιδιού
 • Τομέας Οικονομίας, Εμπορίου και Φορολογικής Ισότητας
 • Τομέας Τεχνολογίας, Αγροτικής Παραγωγής και Πηγών Ενεργείας