Επιστολή ΑΣΠΕ προς τον διευθυντή της Εφημερίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

WP_20150417_10_44_04_Pro

Αρ. Πρωτ. 327

Αθήνα, 15/4/2015

 

Αξιότιμο Κύριο Κων/νο Κομιτούδη
Διευθυντή της Εφημερίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Τσιμισκή Ιωάννη 3
Τ.Κ. 62122 Σέρρες

Κύριε Διευθυντά

        Με αφορμή το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Σερρών και δημοσιεύθηκε στην έγκριτη εφημερίδα σας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» στις 27/3/2015, προς αποκατάσταση της αληθείας αλλά και για την ενημέρωση τον αναγνωστικού σας κοινού που ανήκει σε πολύτεκνες οικογένειες του Νομού Σερρών και όχι μόνο, σας γνωρίζουμε ότι: Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) άσκησε έφεση (με αριθμό καταθέσεως 2287/7-4-2015) κατά της υπ’ αριθμ. 1518/15 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε, για τυπικό λόγο (γιατί δήθεν έπρεπε να κληθεί σε απολογία ενώ κάτι τέτοιο δεν απαιτείτο αφού αυτομάτως έπαυσε να αποτελεί μέλος της βάσει τον καταστατικού της), η από 28/6/2014 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ, με την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Σερρών διαγράφηκε από τη δύναμή της και εγένετο άρση της αναγνωρίσεώς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 29 της ΑΣΠΕ και ως εκ τούτου, μετά την έφεση που κατατέθηκε με αριθμό 2287/2015 στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Συλλόγου Νομού Σερρών και της αναφερομένης παραπάνω νπ’ αριθμ. 1518/15 αποφάσεως, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση του Γ.Σ. της ΑΣΠΕ, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Σερρών δεν νομιμοποιείται να λειτουργεί, ούτε έχει δικαίωμα να θεωρεί τις ταυτότητες – βιβλιάρια των πολυτέκνων οικογενειών που ήταν εγγεγραμμένες στη δύναμή του, εισπράττοντας μάλιστα παράνομα συνδρομή από τις οικογένειες αυτές.

        Οι πολύτεκνες οικογένειες που ανήκαν οργανικά στο διαγραφέντα από τη δύναμη της ΑΣΠΕ Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Σερρών εξυπηρετούνται πλέον από την Ένωση Πολυτέκνων Σερρών που αναγνωρίσθηκε από την ΑΣΠΕ και αποτελεί μέλος της.

        Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσης στην εφημερίδα σας για την αποκατάσταση της αληθείας και την ενημέρωση τον αναγνωστικού σας κοινού.

Με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος