Επιστολή ΑΣΠΕ στους βουλευτές για επαναφορά του επιδόματος Γάμου στο Δημόσιο, με το ν/σ για προαπαιτ

Αρ. Πρωτ. 981

Αθήνα,  14/12/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Προς
τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Πρόταση της ΑΣΠΕ επί του άρθρου 15 του σχεδίου Νόμου: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

1 α.     Σας είναι ασφαλώς γνωστό, ότι συνεπεία της παρατηρουμένης και συνεχώς επιδεινουμένης υπογεννητικότητας η χώρα μας υπέστη δημογραφική καθίζηση και βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφανίσεώς της.

Για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις το έτος 2013 κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις 94.134, από τις οποίες μόνον 80.940 ήσαν οι γεννήσεις προερχόμενες από Ελληνίδες, ενώ οι λοιπές ήσαν από αλλοδαπές, οι δε θάνατοι το ίδιο έτος ανήλθαν στις 111.794, δηλαδή οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 17.660!!!

Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους (114.31) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779!!

Για το τ. έτος η δημογραφική καθίζηση διαφαίνεται περισσότερο εφιαλτική, αφού (από 1/1/2015 έως 7/12/2015) οι θάνατοι ανήλθαν στις 113.302 και οι γεννήσεις μόλις στις 86.652, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 26.650!!! Τέτοια δημογραφική καθίζηση δεν έχει ξανασυμβεί.

  β.       Η μόνη τάξη που αντιστέκεται σθεναρά στον ξέφρενο κατήφορο της υπογεννητικότητας, είναι η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών.

2 α.     Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, παρέχει άμεση προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ορίζεται:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

Περαιτέρω  το Σύνταγμα, με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου 21, υποχρεώνει το κράτος να ασκεί και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού στην παρακάτω διάταξη προβλέπει ρητά:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

Το Σ.τ.Ε και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

  β.       Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου.

Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

3.     Με τα παραπάνω δεδομένα, σάς παρακαλούμε Κύριε/α Βουλευτά, όπως στο άρθρο 15 του εν θέματι σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στην «Οικογενειακή παροχή», να προστεθεί διάταξη με βάση την οποία να επαναφέρεται το επίδομα γάμου των Δημοσίων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου.

με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος  

πηγή: www.aspe.gr