Η ΑΣΠΕ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

 

Η ΑΣΠΕ συμμετέχει ενεργά στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»