Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Το Θείο βρέφος ας δώσει τη λύση των προβλημάτων στην Πατρίδα μας.

Στις οικογένειες των πολυτέκνων κουράγιο, υπομονή και υγεία.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ