Πολιτική Προστασία Πολύτεκνης Οικογένειας

 

Σύστημα Πολιτικής Προστασίας Οικογενειών & Πολυμελών Ομάδων Πληθυσμού (ΣΥ.Π.Π.Ο)

 

1. Ομάδα Πολιτικής Προστασίας για Πολύτεκνες Οικογένειες

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών, ως αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με ρητό σκοπό στο καταστατικό του την άσκηση φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Πολιτικής Προστασίας για Πολύτεκνες Οικογένειες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η Ομάδα μας έχει σκοπό την εξειδικευμένη προστασία των πολυτέκνων οικογενειών σε περιπτώσεις θεομηνιών και γενικευμένων εκτάκτων αναγκών, δεδομένου ότι σε τέτοιες περιστάσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η προστασία και επιβίωση πολυμελών οικογενειών με ποικίλο φάσμα ηλικιών.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι :

  1. Η Παροχή ενημέρωσης και εγκεκριμένων οδηγιών στους γονείς των πολυτέκνων οικογενειών και τα παιδιά για την αντιμετώπιση αυτή.
  2. Κοινές δράσεις με άλλους ειδικευμένους φορείς (Ιατροί, Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, ΠΣΕΑ, Δασαρχείο, Αεροπυρόσβεση, Διασωστικές Ομάδες, Ραδιοερασιτέχνες, κλπ.)
  3. Η κατάρτιση σχεδίου δράσεως πάνω σε ενδεχόμενα σενάρια σε συνεργασία με την τοπική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και άλλους αρμόδιους φορείς.
  4. Η λειτουργία της Ομάδας αποκαταστάσεως τηλεπικοινωνιών που απαρτίζεται από τους Πτυχιούχους πολυτέκνους Ραδιοερασιτέχνες της Ενώσεώς μας και ενεργοποιεί σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών εναλλακτικές επικοινωνίες μέσω ραδιοδικτύων VHF-UHF-HF.