Πολυτεκνικό Ιατρείο

2. Πολυτεκνικό Ιατρείο

Το πολυτεκνικό ιατρείο είναι ένα δίκτυο εθελοντικής προσφοράς από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που θα προσφέρει βασική ιατρική φροντίδα σε άπορες και ανασφάλιστες πολύτεκνες οικογένειες. Συνεπικουρείται και από άλλες συναφείς νοσηλευτικές ειδικότητες