ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20 Μαίου 2015 : Ποιοί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ είναι δικαιούχοι επιδόματος ανθρωπιστικής κρίσης.

Σας γνωρίζουμε ότι οι πολυτέκνοι που έχουν τις προϋποθέσεις δικαιούνται επιδόματος ανθρωπιστικής κρίσης οι ίδιοι ή τα ενήλικα τέκνα τους.
Υπάρχουν 3 παροχές για τις οποίες αν δεν δικαιούνται οι γονείς επιδότησης ίσως δικαιούνται τα ενήλικα τέκνα τους.

Αυτές είναι οι εξής:
– δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
– το επίδομα ενοικίου και
– η επιδότηση σίτισης (70 Ευρώ/μήνα) για ψώνια από Super Market.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ. αλλά και από το ΚΕΠ της περιοχής σας.

Ειδικά για τα τέκνα πολυτέκνων με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών αν είχαν ετήσιο εισόδημα το 2013 (εκκαθαριστικό εφορίας 2014) μικρότερο από 2.400 Ευρώ και περιουσία μικρότερη των 90.000 Ευρώ δικαιούνται μεταξύ άλλων και ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία μπορούν κάθε μήνα να αγοράζουν από τα SuperMarkets είδη αξίας 70 Ευρώ !

Προσοχή η ηλεκτρονική αίτηση (μέσω διαδικτύου ή μέσω ΚΕΠ) πρέπει να γίνει πριν την 20η Μαίου 2015.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://www.idika.org.gr/anthropocrisis/Pages/Info.aspx