ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία για την διεκδίκηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας (102 ευρώ τον μήνα) και της εφ’  άπαξ παροχής των 2000 ευρώ για το 3ο τέκνο που γεννήθηκε μετά την 1-1-2006, και για κάθε τέκνο μετά το 3ο.

Τα ανωτέρω καταργήθηκαν από την 1-11-2012.

Α. Όσες μητέρες έπαιρναν την ισόβια σύνταξη μέχρι το 2012 και όσες θεμελίωσαν δικαίωμα να την πάρουν και δεν την πήραν μέχρι το 2017, μπορούν να την διεκδικήσουν.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.       Απόκομμα πολυτεκνικής συντάξεως ή βεβαίωση αποδοχών ισόβιας σύνταξης από τον ΟΓΑ του   έτους 2012 για όσες μητέρες έπαιρναν την σύνταξη μέχρι 30-10-2012.

2.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο.

3.       Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης πολύτεκνης μητέρας 2012 και 2016.

4.       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Πολύτεκνης Μητέρας.

5.       Έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.

6.       ΑΜΚΑ

Β. Την εφ’  άπαξ παροχή των 2000 ευρώ δικαιούνται όσοι απέκτησαν τέκνο 3ο, 4ο κλπ από το έτος 2015 και μετά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο.

2.       Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης πολύτεκνης μητέρας 2016.

3.       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Πολύτεκνης Μητέρας.

4.       Έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.

5.       ΑΜΚΑ

Με την κατάθεση της αγωγής καταβάλλεται και το ποσό των 20 ευρώ για αμοιβή δικηγόρου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο γραφείο μέχρι τέλος του έτους.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, το δικαίωμα διεκδίκησης μεταβιβάζεται στον πατέρα.