ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) ιδρύθηκε το έτος 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

Η ΑΣΠΕ βάσει των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων νόμων εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα, χορηγεί τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας, εφοδιάζει του πολυτέκνους με τα γνωστά πολυτεκνικά βιβλιάρια και φροντίζει για την ανανέωση – θεώρησή τους.

Η θεώρηση – ανανέωση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων γίνεται με μέριμνα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) από το τοπικό σωματείο πολυτέκνων το οποίο είναι αναγνωρισμένο και εξουσιοδοτημένο μέλος της ΑΣΠΕ. Για τη νόμιμη θεώρηση δε της πολυτεκνικής ταυτότητας ΠΡΕΠΕΙ να έχει επικολληθεί και το ειδικό ένσημο που εκδίδεται – χορηγείται από την ΑΣΠΕ και εφοδιάζεται το τοπικό σωματείο. Κάθε άλλη θεώρηση χωρίς ένσημο τυγχάνει παράνομη και ανίσχυρη.

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών αποτελεί αναγνωρισμένο επίσημα μέλος της ΑΣΠΕ από το 2014 και εξυπηρετεί τους πολυτέκνους για όλα τα θέματά τους.

Γραφεία: Ν. Νικολάου 1Α (Πλατεία Εμπορείου) – Σέρρες
Τηλέφωνο: 23210 58700
FAX: 23210 58707

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι να φροντίζουν για τη νόμιμη μόνο θεώρηση των πολυτεκνικών τους βιβλιαρίων.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Νόμιμη θεώρηση πολυτεκνικού βιβλιαρίου 2019

Νόμιμη θεώρηση πολυτεκνικού βιβλιαρίου 2019