Πρόγραμμα για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία των NEETS

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Νέο πρόγραμμα, του οποίου αναμένεται η προκήρυξη και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία των NEETS  (νέοι-ες εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης) και αφορά κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων σε ειδικότητες του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους αυτούς να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Στο   περιεχόμενο   του   προγράμματος   περιλαμβάνεται   θεωρητική    κατάρτιση  150  ωρών  (το εκπαιδευτικό  επίδομα ανά ωφελούμενο  ανά ώρα υπολογίζεται στα 5 ευρώ συν 6,45% εργοδοτικές εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη του ανέργου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης).
Παράλληλα,   προβλέπεται   πιστοποίηση  των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος (έως 150 ευρώ ανά ωφελούμενο).

Οι ενδιαφερόμενοι-ες, μπορούν να προσέρχονται για πληροφορίες η  υποβολή αίτησης στην Υψηλάντου 1 (πίσω από τη λέσχη αξιωματικών) – Σέρρες   η να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 23210-23235, 64664, 53453  η στο email     eyboulos@programm.gr   η programm@programm.gr.

Join us on facebook :   www.facebook.com/eyboulos.

Follow us on twitter  :   https://twitter.com/eyboulos.

 

Με εκτίμηση

Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ