Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016

Σέρρες, 10 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ ΕΞ/11
ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016»

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός» προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016 βάσει των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού της.  Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Φίλιππος-Ξενία στις Σέρρες. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στο Ξενοδοχείο Φίλιππος-Ξενία, στις 12 το μεσημέρι.

Ως θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, ορίζονται τα εξής:

  1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2015 και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους και προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων για το νέο έτος.
  3. Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής.
  4. Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις επί της Πολυτεκνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  5. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την επιλογή αντιπροσώπων για την ΑΣΠΕ, καθώς και για τις επόμενες ενέργειες.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Με εκτίμηση και αδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Παναγιωτίδης                                           Κιορίδης Ιωάννης