Ρεπορτάζ του Τηλέ-Επιλογές από την Εκδήλωση της Ενώσεως Πολυτέκνων Σερρών (29/12/2015)