[σημαντικό] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 26 / 2015 (Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015)

Σέρρες, 20 Μαρτίου 2015

Θέμα: «Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015»

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2015 βάσει των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού της. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 29 Μαρτίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Ως θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, ορίζονται τα εξής:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2014.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους και προϋπολογισμού νέου.
  3. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιστημονικής Επιτροπής.
  4. Καταστατικά θέματα.
  5. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για επόμενες ενέργειες.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Με εκτίμηση και αδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτίδης                                          Κιορίδης Ιωάννης