ΣτΕ: Όχι στις Μετεγγραφές των Αρχιτεκτ. Σχολών. Το ΣτΕ καταργεί το Σύνταγμα!!!

Το ΣτΕ μετά τη συνταγματικότητα των Μνημονίων, Χαρατσιών, Μειώσεων μισθών – Συντάξεων Δ.Υ από τη (συγ)Κυβέρνηση(συγνώμη πλην δικών των..), μας λένε τώρα ότι οι Μετεγγραφές των φοιτητών μας, είναι Αντισυνταγματικές!.. Τι άλλο θα ακούσομε;

Καλά κύριοι:

Α.Το άρθρο 21 του Συντάγματος που αναφέρει: « 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 2. Πολύτεκνες οικογένειες.. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος.. 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής 

πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»,  καταργήθηκε ή μήπως είναι και αυτό αντισυνταγματικό;;;
Β. Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, που με σωρεία αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί, όπως: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας». (Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.ά) έκαναν λάθος;;;

Μήπως έχει δίκιο ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Β. Κόκκινος, που πέρυσι τέτοια εποχή σχολίαζε, για την περυσινή παρόμοια απόφαση του ΣτΕ: «… Φαίνεται πως οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξέδωσαν την ως άνω απόφαση ζουν σε άλλο πλανήτη. Γιατί διαφορετικά θα εγνώριζαν ότι τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ επηρεάζονται κυρίως από την προετοιμασία των υποψηφίων δι’ αρίστων φροντιστών, που διδάσκουν αυτούς αντί υψηλοτάτου ωρομισθίου. Τέτοια προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να έχουν τα παιδιά των πολυτέκνων, στερούμενα κατά κανόνα του ατομικού φροντιστηρίου και παρακολουθούντα ομαδικά φροντιστήρια. Ποια ισότητα επομένως προστατεύει το ΣτΕ όταν τα παιδιά των πλουσίων έχουν την προσήκουσα προετοιμασία και καταλαμβάνουν τις θέσεις και των αρίστων αποφοίτων των δημόσιων σχολείων, που δεν έχουν τύχει εξαιρετικής φροντιστηριακής προπαιδείας;»

 
Αν κάποιο κύριοι, από τα παιδιά μας πέρασε σ’ ένα Επαρχιακό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αυτό δεν πάει να πει ότι είναι λιγότερο έξυπνο ή ικανό από κάποιο άλλο παιδί που πέρασε στην Αθήνα. Αν τα παιδιά αυτά και μάλιστα των υπερπολύτεκνων οικογενειών, διέθεταν δικό τους δωμάτιο-μελετητήριο, βοηθητικά βιβλία και Φροντιστήρια όπως τα μοναχοπαίδια κάποιων, ακόμη και καλύτερη διατροφή, προφανώς θα είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση στις σπουδές τους. 
 
Βεβαίως για κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες εισαγωγής που διατηρούνται όπως π.χ των Μουσουλμάνων… τσιμουδιά από το ΣτΕ , όλα Συνταγματικά εδώ!..  
Καλά και οι παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, που μιλούσαν περί  του αντιθέτου και ειδικής φροντίδας;;;

“… Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους. Η θέσπιση δε, ειδικώτερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων.”

Τι έγινε δηλαδή  την τελευταία περίοδο; Άλλαξε το Σύνταγμα μήπως… ή οι αποφάσεις θα αλλάζουν ανάλογα με τη σύνθεση αυτού;;;
Επομένως το ΣτΕ μας λέει ότι ο καθένας θα σπουδάζει πλέον ανάλογα με την τσέπη του!…
Και επειδή κάποιοι παραπληροφορούν υπενθυμίζουμε:

Οι πολύτεκνοι ουδέποτε ζήτησαν  τα παιδιά τους να τυγχάνουν ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως και να εισάγονται στις Σχολές με χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια τα έκανε η κυρία της Φωτοτυπίας- διώκτρια των πολυτέκνων  και τα συνέχισαν δυστυχώς οι ανεκδιήγητοι Αρβανιτόπουλος- Λοβέρδος και τα καταγγείλαμε.

Αυτό που διεκδικούν ανέκαθεν οι πολύτεκνοι είναι: αφού εισάγονται με τα ίδια κριτήρια στις Σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις, με τους άλλους φοιτητές, να μπορούν να μετεγγράφονται στις Σχολές που είναι πλησιέστερες στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Φθάσαμε σήμερα να δίνονται κατά χιλιάδες μετεγγραφές (μεταφορά θέσης) σε διάφορες κοινωνικές ομάδες με αδιαφανή και αμφισβητούμενα κριτήρια, (πλην πολυτέκνων) και σε ασθενείς που έχουν τον τρόπο τους να θεωρούνται ασθενείς ή που θα ασθενήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών των!!

=========
Το Ιστορικό:

4. Σε κίνδυνο οι Μετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών το 2015 από το νέο Υπουργό Παιδείας τον κ. Μπαλτά;

πηγή: www.aspe.gr