Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της ΕΠΣ με τον Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη

Την 22-6-2022 μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Πολυτέκνων Σερρών «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός» επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη στον οποίο εξέθεσαν παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειου, προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολυμελής οικογένεια στη δύσκολη σημερινή συγκυρία, τόσο σε πολιτειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο και ζήτησαν την στήριξη και συμπαράσταση του Δήμου Σερρών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Σερρών κ. Μπεριντζής Ξενοφών, αφού έκανε εκτενή αναφορά και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, πρότεινε κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αναχαιτιστικά σε τοπικό επίπεδο. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην επίλυση των θεμάτων και προβλημάτων που ταλανίζουν την πολύτεκνη οικογένεια και ότι θα πάρει κάθε μέτρο με γνώμονα το συμφέρον του τόπου γενικότερα.