Χριστός Ανέστη!


Χριστός Ανέστη!
Μάρκος Μπαθάς: “Η Εις Άδου Κάθοδος”
Κρητική Σχολή, 16ος αι.