Χρόνια Πολλά! Ευλογημένο το νέο έτος!

Χρόνια Πολλά !!

Ευλογημένο το νέο έτος με υγεία και ευτυχία !

Ένωση Πολυτέκνων Σερρών