Εφαρμογή ΠΠΙ

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών ανέπτυξε μια νέα εφαρμογή που διευκολύνει τους συλλόγους στην αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στην ΑΣΠΕ για να λάβουν τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας.

Πως λειτουργεί

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι απλή. Σε κάθε γραμμή συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολύτεκνου. Στο τέλος της γραμμής υπάρχει το κουμπί «Επισύναψη». Πατάμε αυτό το κουμπί για να επιλέξουμε το αρχείο pdf με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τότε εμφανίζεται ένα μικρό μπλε εικονίδιο. Πατώντας το εικονίδιο αυτό βλέπουμε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που επιλέξαμε.

Αφού προσθέσουμε τα στοιχεία όλων των μελών που επιθυμούν πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, πατάμε το κουμπί «Αποστολή στην ΑΣΠΕ». Με την ενέργεια αυτή δημιουργείται ένα email με παραλήπτη την ΑΣΠΕ. Το email αυτό περιέχει τα απαραίτητα αρχεία με τα στοιχεία που συμπληρώσαμε και είναι έτοιμο για αποστολή. Πατώντας (ξανά) το κουμπί «Αποστολή» η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Πως γίνεται η εγκατάσταση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει στον υπολογιστή:

Στη συνέχεια ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάνουμε λήψη της εφαρμογής από εδώ.
  2. Αποσυμπιέζουμε το συμπιεσμένο αρχείο.
  3. Τρέχουμε το αρχείο «setup.exe» και ακολουθούμε τα βήματα για να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση.

Λήψη της Εφαρμογής