Προοπτική – Φροντιστήριο (Γυμνάσιο – Λύκειο) 15-20% Έκπτωση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΘΕΤΙΚΗ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Κωνσταντινουπόλεως 10
Τηλ.: 23210 27200
Email: prooptiki@hotmail.gr

Μαθήματα για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου

  1. Έκπτωση 15% στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών για ολόκληρο το πρόγραμμα της τάξης που τους ενδιαφέρει.
  2. Όταν έχουμε ως μαθητές του φροντιστηρίου μας περισσότερα από ένα παιδιά της ίδιας οικογένειας, που παρακολουθούν το συνολικό πρόγραμμα μαθημάτων, η έκπτωση είναι 20% στο παιδί με τα υψηλότερα δίδακτρα.
  3. Όλα αυτά ισχύουν με την επίδειξη της ταυτότητας του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο γονέας και με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει ως φροντιστήριο.
Υπεύθυνοι Σπουδών: Κ.Λαζαρίδου – Χ.Ναζιρίδης – Λ.Σπανού – Λ.Στεφανίδου – Δ.Καρανικολίδης – Θ.Δεληγιάννης